Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2018 dla ofert abonamentowych

Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2018 dla ofert abonamentowych


Novum S.A. informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. następuje zmiana stawek za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodowym na terytorium Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (dalej „Terytorium UE”) na zasadach opisanych poniżej:

I.

 1. W przypadku, gdy plan taryfowy przewiduje pakiety połączeń głosowych, SMS oraz MMS podlegają one wykorzystaniu również na Terytorium UE. W przypadku braku pakietu lub jego wyczerpania będą stosowane stawki odpowiadające stawkom za analogiczne usługi krajowe.
 2. W przypadku krajowych pakietów transmisji danych podlegają one wykorzystaniu na Terytorium UE z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych poniżej. W przypadku braku pakietu będą stosowane stawki odpowiadające stawkom za analogiczne usługi krajowe.
 3. W przypadku dodatkowego pakietu transmisji danych 2GB przewidzianego w cennikach Pirania bez Limitów (kody cenników MOB/STD/12, MOB/STD/14, MOB/STD/16, MOB/STD/17, MOB/STD/18 oraz MOB/STD/19) do wykorzystania w ramach roamingu pozostaje 0,258 GB.
 4. Po wykorzystaniu ww. limitu będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 0,03 zł za 1 MB. Po przekroczeniu całego pakietu, tj. 2GB, opłata będzie naliczana według stawki 1 zł za 1 MB.
 5. W przypadku dodatkowego pakietu transmisji danych 2GB przewidzianego w cennikach Pirania (kody cenników MOB/STD/13, MOB/STD/15, MOB/STD/20 oraz MOB/STD/21) do wykorzystania w ramach roamingu pozostaje 1,77 GB. Po wykorzystaniu ww. limitu będzie naliczana opłata dodatkowa w wysokości 0,03 zł za 1 MB. Po przekroczeniu całego pakietu, tj. 2GB, opłata będzie naliczana według stawki 1 zł za 1 MB.

II.

 1. W ramach korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE wprowadzona zostaje „Polityka uczciwego korzystania”, zgodnie z którą:
  1. W przypadku gdy pakiet na transmisję danych został przyznany w proporcjonalnej wielkości do liczby dni pozostałych do końca danego okresu rozliczeniowego, limit do wykorzystania w roamingu podlega tym samym zasadom.
  2. Niewykorzystana wartość pakietu transmisji danych w roamingu nie przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe.
  3. Novum S.A. może doliczyć opłaty dodatkowe, o których mowa w punkcie 4 poniżej w przypadku niewłaściwego lub niestandardowego korzystania z usług, tj.:
 • gdy w okresie co najmniej 4 miesięcy dana karta SIM była zalogowana do sieci partnerów roamingowych na Terytorium UE przez ponad połowę tego okresu i użycie usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE było większe niż na terytorium Polski, przy czym przed naliczeniem opłat dodatkowych Novum S.A. poinformuje o tym fakcie Abonenta za pośrednictwem wiadomości SMS, telefonicznie lub w inny dopuszczalny sposób, dając dwutygodniowy termin na zmianę schematu korzystania;
 • korzystania kolejno z wielu kart SIM albo długiej nieaktywności karty SIM, użytkowanej głównie, a nawet wyłącznie w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE;
 • gdy karty SIM były przedmiotem zorganizowanej odsprzedaży na rzecz osób niezamieszkujących Polski oraz nieposiadających z nią stałych powiązań, wiążących się z częstą obecnością na jej terytorium przez dłuższy czas w celu umożliwienia korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE do celów innych niż okresowe podróże poza Polską.
 1. Opłaty dodatkowe wynoszą:
  0,16 zł (0,13 zł netto) za minutę połączenia wychodzącego,
  0,04 zł (0,03 zł netto) za minutę połączenia odebranego,
  0,05 zł (0,04 zł netto) za SMS,
  0,03 zł (0,03 zł netto) za MMS,
  0,03 zł (0,03 zł netto) za 1 MB transmisji danych
 2. Informacja o doliczeniu opłat dodatkowych zostanie wysłana w formie wiadomości SMS lub inny dopuszczalny sposób. Wysokość opłaty dodatkowej za połączenia odebrane, połączenia wykonane, SMSy, MMS-y, transmisję danych oraz wielkości pakietów transmisji danych będą aktualizowane, zgodnie z harmonogramem i założeniami regulacji dotyczących roamingu regulowanego.
 3. W przypadku korzystania z usług w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE, Novum S.A. może wymagać przedstawienia dowodu stałego zamieszkania w Polsce lub dowodów istnienia innych powiązań wiążących się z częstą obecnością na terytorium Polski. W przypadku nieprzedstawienia ww. dowodów do 14 dni od wezwania lub przy zawieraniu umowy, Novum S.A. również może naliczyć opłaty dodatkowe, o których mowa w punkcie 4.
 4. Niniejsza zmiana zastępuje wszelkie dotychczasowe ustalenia w zakresie cen oraz korzystania z krajowych pakietów połączeń głosowych, SMS, MMS oraz transmisji danych w roamingu międzynarodowym na Terytorium UE.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późń. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Należy to zrobić do 31 stycznia 2018 r.. Zmiana nie stanowi podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych i dodatkowo wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym Novum S.A. ma prawo dochodzić opłaty wyrównawczej/kary umownej od Abonentów, którym przy zawarciu Umowy przyznano ulgę, a którzy teraz postanowią wypowiedzieć Umowę. Jej wysokość nie przekroczy równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Aktualności Wykaz stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa ...
„TeleGO Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestr... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 15 maja 2024r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 maja 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roamingu ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiana archiwalnych cenników TeleNovum
Szanowni Państwo Na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Spółka informuje, że z dniem 1 lutego 2024 ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2024r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roam... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminach świadczenia Usług telekomunikacyjnych ...
Szanowni Abonenci, TeleGO Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 25 września 2023 r. zmianie ulegną wskazane niżej regulaminy świadczenia usług telekomun... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 01 czerwca 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roami... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 15 maja 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 maja 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamin... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2023
TeleGO Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamingu... Czytaj dalej