Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Zasady przetwarzania danych reprezentantów podmiotów współpracujących

Zasady przetwarzania danych reprezentantów podmiotów współpracujących


Telego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa, nr KRS 0000706498 jest Administratorem przetwarzanych danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za ustalanie celów i sposobów przetwarzania tych danych oraz zapewniającym zgodne z prawem ich wykorzystywanie.

Dane kontaktowe:
Biuro Obsługi Klienta Telego Sp. z o.o.
Przemysłowa 1, 07-411 Rzekuń
e-mail: bok@telego.pl

Telego Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe:

  • W celu zawarcia i wykonania umowy z podmiotem, który Pani / Pan reprezentuje lub który wskazał Panią / Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem / wykonywaniem Umowy (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • W celu kontaktu w związku z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji złożonych przez podmiot, który Pani / Pan reprezentuje lub który wskazał Panią / Pana jako osobę do korzystania z tych uprawnień w imieniu tego podmiotu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • W celu ustalenia, dochodzenia i obroną roszczeń pod warunkiem, że Pani / Pana dane osobowe będą do tego niezbędne.

Telego Sp. z o.o. w zakresie kategorii odnośnych danych osobowych, przetwarza podstawowe dane identyfikacyjne, które są niezbędne do wykonania umowy (w tym m.in. imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu).

Dane osobowe będą przekazywane podmiotom wspierającym Telego Sp. z o.o. w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspomagającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotom świadczącym usługi księgowe lub podmiotom współpracującym, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami. W sytuacji otrzymania uzasadnionego żądania, Telego Sp. z o.o. przekaże dane osobowe organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi, lub rozliczenia reklamacji.

Telego Sp. z o.o. otrzymał przedmiotowe dane osobowe od podmiotu, z którym zawarł umowę w związku ze wskazaniem przez ten podmiot, którego jest Pani / Pan reprezentantem lub który wskazał Panią / Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy.

Wobec danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, jak również dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

Na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych przysługuje prawo żądania od Telego Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym w Telego Sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe: iodo@telego.pl lub pisemnie na adres: ul. Tadeusza Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”.

Aktualności Wykaz stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa ...
„TeleGO Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestr... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 15 maja 2024r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 maja 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roamingu ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiana archiwalnych cenników TeleNovum
Szanowni Państwo Na podstawie art. 61 ust. 51 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Spółka informuje, że z dniem 1 lutego 2024 ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2024r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roam... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminach świadczenia Usług telekomunikacyjnych ...
Szanowni Abonenci, TeleGO Sp. z o.o. informuje, iż z dniem 25 września 2023 r. zmianie ulegną wskazane niżej regulaminy świadczenia usług telekomun... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 01 czerwca 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 1 czerwca 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających z usług telekomunikacyjnych w roami... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 15 maja 2023r.
Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 15 maja 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamin... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w roamingu od 1 stycznia 2023
TeleGO Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie zmiany dla Abonentów korzystających  z usług telekomunikacyjnych w roamingu... Czytaj dalej