Jesteś tutaj: Klient indywidualny > Aktualności > Obniżka cen za połączenia głosowe wychodzące do państw członkowskich Unii Europejskiej

Obniżka cen za połączenia głosowe wychodzące do państw członkowskich Unii Europejskiej


Novum S.A. informuje, że w związku z art. 5a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r.
ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu i dotyczącego opłat detalicznych za regulowane usługi łączności wewnątrzunijnej
oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE, a także rozporządzenie (UE) nr 531/2012 od 15 maja 2019 r. cena za minutę połączenia
głosowego wychodzącego do państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii (zarówno na numery stacjonarne
jak i komórkowe) wyniesie maksymalnie 1 zł, a za SMS do ww. państw – 31 groszy. Na skutek powyższych zmian, w przypadku gdy dotychczasowy
cennik przewidywał stawki za połączenia głosowe do ww. państw wyższe niż 1 zł, ulegają one obniżeniu do 1 zł za minutę połączenia,
a w przypadku SMS – do 31 groszy za każdy wysłany SMS.

Obniżka dotyczy:

 • w przypadku usługi TeleNovum: połączeń głosowych stacjonarnych do Malty oraz połączeń głosowych komórkowych
  do Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hszpanii, Hollandii, Litwy, Liechtensteinu,
  Luxemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii
 • w przypadku usługi t-novum: połączeń głosowych do Bułgarii, Chorwacji, Norwegii, Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii,
  Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Lichtenstein, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji, Węgier
 • w przypadku usługi t-novum hendy: połączeń głosowych do Bułgarii, Chorwacji, Norwegii, Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Estonii,
  Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Lichtenstein, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji,
  Szwecji, Węgier oraz SMS do wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.
 • w przypadku usługi TeleGo hendi: połączeń głosowych do Bułgarii, Chorwacji, Norwegii, Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii,
  Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Lichtenstein, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Szwecji,
  Węgier oraz SMS do wszystkich państw Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 61 ust. 51 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z późn. zm.), w przypadku braku akceptacji zmian przedstawionych powyżej, mogą Państwo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
Należy to zrobić do dnia wejścia zmian w życie. Zmiana nie stanowi podwyższenia cen usług telekomunikacyjnych i dodatkowo
wynika bezpośrednio ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym Novum S.A. ma prawo dochodzić opłaty wyrównawczej
/kary umownej od Abonentów, którym przy zawarciu Umowy przyznano ulgę, a którzy teraz postanowią wypowiedzieć Umowę. Jej wysokość
nie przekroczy równowartości przyznanej ulgi, pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

Aktualności Wykaz stron internetowych, z których korzystanie nie wpływa ...
„TeleGO Sp. z o.o. informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestr... Czytaj dalej
Aktualności #zostańwdomu z TeleGO
Drodzy klienci, Ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce już od kilkunastu dni podejmujemy działania w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo. ... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminie świadczenia Usługi TeleGO Internet
Szanowny Abonencie, W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Naszą spółkę poniżej prezentujemy szc... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług TeleGO Domowy
Szanowny Abonencie, W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Naszą spółkę poniżej prezentujemy szc... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany stawek w roamingu od 1 stycznia 2021r.
TeleGO Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 stycznia 2021 r. następuje zmiana stawek za korzystanie z usług telekomunikacyjnych w roamingu międzynarodow... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych P...
Szanowny Abonencie, W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Naszą spółkę poniżej prezentujemy szc... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminie świadczenia Usług TeleGO Telefon oraz T...
Szanowny Abonencie, W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Naszą spółkę poniżej prezentujemy szc... Czytaj dalej
Aktualności Zmiany w Regulaminie Przeniesienia Numeru do TeleGO na Kartę...
Szanowny Abonencie, W związku ze zmianą przepisów prawa w zakresie usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Naszą spółkę poniżej prezentujemy szc... Czytaj dalej