Załącznik nr 3U – Wzór odstąpienia od umowy sprzedaży urządzenia końcowego TeleGO oraz pouczenie o prawie do odstąpienia.


Za chwilę zostaniesz przekierowany do strony z dokumentem.

Jeśli to nie nastąpi, kliknij w ten link