Załącznik nr 3 – Wzór odstąpienia od umowy o świadczenie usług TeleGO oraz pouczenie o prawie do odstąpienia.


Za chwilę zostaniesz przekierowany do strony z dokumentem.

Jeśli to nie nastąpi, kliknij w ten link